Inter Alarm 30 år

Inter Alarm Tele AB har fyllt 30 år, och har mer än 100 års samlad erfarenhet inom larm och säkerhet. Vi installerar 
och underhåller en stor mängd system varje år, i allt ifrån bostäder till stora industrier. 
Tack vare vår okomplicerade och enkla organisation, kan vi hålla en rak och direkt kontakt mellan 
våra kunder, säljare och tekniker.
Företaget grundades 1981 och sedan dess hjälpt tusentals nöjda kunder.
Inter Alarm projekterar, installerar och servar de flesta typer av säkerhetssystem såsom 
inbrottslarm, passagesystem, kamerasystem etc.