Inter Alarm och GDPR

Inter Alarm värnar alltid om din trygghet, något som även gäller vår hantering av dina personuppgifter såsom kund, leverantör eller du som på annat sätt kommer i kontakt med oss, när vi utför våra projekteringar, installationer eller serviceuppdrag.

EU:s nya regelverk dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, tillämpades som lag i Sverige och i övriga länder från och med den 25 maj 2018 och är något vi på Inter Alarm måste förhålla oss till.

GDPR som bland annat syftar till att stärka din rätt till privatliv, skyddar därmed personuppgifter i Sverige samtidigt som en enhetlig och likvärdig nivå skapas för att skydda personuppgifter inom EU och är anpassad utefter det nya digitala samhället.
​​​​​​​
Behöver du teckna personuppgiftsbiträdesavtal är du välkommen att ta kontakt med oss.